Inspiratiebijeenkomst Wijk- en herstelgerichte ggz in de buurt: de mens centraal!

Inspiratiebijeenkomst Wijk- en herstelgerichte ggz in de buurt: de mens centraal!

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op vrijdag 9 april en is niet meer actueel

Een eigen plek, een sociaal netwerk én meedoen in de samenleving, zijn positief van invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Oók bij mensen met ernstige psychiatrische problematiek. De U16 zet daarom samen de schouders onder de beweging van intramurale behandeling naar een op herstel gerichte ambulante begeleiding in de buurt. In deze inspiratiesessie verkennen we samen aansprekende praktijken van wijk- en herstelgerichte ggz in de U16. Hoe werken deze praktijken – ondanks bestaande structuren, verschillende wetten met bijbehorende schotten – aan deze omslag? Wat leren we van deze voorbeelden, wat zijn hun toekomstdromen en welke stappen zijn er nog nodig om deze dromen dichterbij te brengen?

Programma

  • Floortje Scheepers, psychiater en hoogleraar innovatie aan het UMC Utrecht en directeur wetenschap bij kenniscentrum Phrenos, neemt ons mee in de ingewikkeldheid van de mens: pasklare oplossingen zijn er niet, zo luidt haar betoog. Wat wel werkt? De DSM bril afzetten én werken vanuit het persoonlijke verhaal van de mens waar het om gaat.
  • Na dit pleidooi voor persoonsgericht werken zoomen we in op de ggz gebiedsteams Utrecht en de gebiedsgerichte praktijken van Kwintes in de regio. Desire van Pel (ervaringsdeskundige bij Kwintes), Diana Roeg (programmaleider onderzoek RIBW Kwintes en sr. onderzoeker Academische Werkplaatsen Geestdrift en Verslaving Tranzo, Universiteit van Tilburg) en Joost Coffeng (gebiedscoördinator bij Lister) laten ons zien hoe zij aansluiten bij de behoefte en eigenheid van mensen zelf en aanpakken van betrokken behandelaars, ondersteuners en informeel netwerk integreren. Hoe draagt dit bij aan een volwaardig en betekenisvol leven van de mensen waar het om gaat? Welke lessen kunnen zij delen en wat is hun toekomstdroom?
  • Tot slot geeft Martijn Kole (adviseur Raad van Bestuur van Lister, medeoprichter Enik Recovery college) ons een inkijkje in een voor Nederland relatief nieuwe manier van werken: Peer-supported Open Dialogue (POD). Dit is een methode voor de organisatie en inhoud van een zorgpraktijk bij psychische crises en ernstige psychische problemen, gericht op het direct betrekken van iemands netwerk en het wezenlijk bespreken van zorgen, wensen, betekenissen en passende deskundige behandelingen. Martijn en Desire illustreren de kracht van deze aanpak door ons te laten zien hoe POD werkt. Gezamenlijk reflecteren we hierop. Welke inzichten geeft dit en wat zou dit kunnen betekenen voor de volgende stap van wijk- en herstelgerichte ggz in de buurt?
  • We sluiten af met de geleerde lessen en gaan met concrete inzichten, waarmee we onze eigen praktijk vanuit het principe ‘de mens centraal’ kunnen versterken, naar huis.

Achtergrond

Deze inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd door U16, Movisie, het Kenniscentrum Sociale Innovatie samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal. De inspiratiereeks is toegankelijk voor een ieder – van uitvoerders, beleidsmakers, cliënten, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners én bestuurders binnen gemeenten, zorg/welzijn en woningbouw – binnen de regiogemeenten of Wmo-regio’s van U16. Doel is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op dat wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren

Hieronder kunt u zich aanmelden. Uiterlijk een dag van tevoren ontvangt u een link naar het actualiteitencollege.

Via deze link kunt u op vrijdag 9 april de inspiratiebijeenkomst volgen: https://www.tornadolivestreams.nl/demenscentraal/