Co-creatie: niet alleen in tijden van voorspoed

Co-creatie: niet alleen in tijden van voorspoed

Co-creatie: niet alleen in tijden van voorspoed

Onderzoekers van het CoSIE project hebben een opiniërend artikel geschreven over co-creatie ‘in tijden van corona’. In dit artikel onderstrepen zij het belang om juist ook in economisch mindere tijden als overheid burgers te laten meedenken en –praten bij het ontwikkelen van (beleid voor) publieke dienstverlening.  Dit is van belang om zo tot goede, duurzame oplossingen te komen voor de sociale vraagstukken waar we ons de komende jaren mee geconfronteerd zullen zien. Met het in co-creatie met burgers maken en ontwikkelen van publieke diensten is in de afgelopen jaren in veel Nederlandse gemeenten geëxperimenteerd, waaronder in de bij het CoSIE project betrokken gemeenten Houten en Nieuwegein. Als gevolg van de crisis zijn deze experimenten echter noodgedwongen tijdelijk tot stilstand gekomen. Langzaamaan proberen zij de draad weer op te pakken. Toch signaleren de onderzoekers dat co-creatieve processen momenteel onder druk staan. Het artikel beschrijft ervaringen met co-creatie uit het CoSIE project van waaruit de auteurs een aantal lessen trekken. Daarmee willen zij ervoor waken dat de positieve ervaringen met co-creatie die er de afgelopen jaren zijn opgedaan te niet worden gedaan door gevolgen van de Corona-crisis.

Door: Sandra Geelhoed en Joep Binkhorst

Download hieronder het artikel

Bijlagen