De werkalliantie als onderwerp van gesprek tussen cliënten en professionals

De werkalliantie als onderwerp van gesprek tussen cliënten en professionals

Hoe denken cliënten en professionals over de kwaliteit van het contact en de onderlinge samenwerking tussen cliënten en professionals in het (semi)gedwongen kader? En helpt het volgens hen als zij daar samen af en toe systematisch over praten aan de hand van een door ons (Hogeschool Utrecht) ontwikkeld hulpmiddel? En heeft dat hulpmiddel, een vragenlijst, aanpassingen nodig om het beter werkbaar te maken?
Deze vragen stonden centraal in het praktijkgerichte onderzoek waarvan u hieronder het verslag kunt downloaden.

Kijk voor meer informatie ook op www.werkalliantie.hu.nl

Bijlagen