Durf te weten. Aanpak van huiselijk geweld: een gezamenlijke taak

Durf te weten. Aanpak van huiselijk geweld: een gezamenlijke taak

In deze bundel leest u verhalen van professionals die werken aan veiligheid in de thuissituatie. Verhalen over mensen die hen zijn bij gebleven en die hun kijk op huiselijk geweld en op hun vak hebben veranderd. Het is een inkijkje in de praktijken van deze verschillende professionals. We lezen over hun twijfels en dilemma’s, hun verantwoordelijkheidsgevoel en onvermogen, hun bevlogenheid en hun inzet om het geweld te stoppen. Over wat ze leerden van de mensen met wie ze werkten en hoe dat tot uiting komt in hun professioneel handelen. Verhalen voor professionals en voor iedereen die hart heeft voor veiligheid in de thuissituatie.

Hieronder kunt u een aantal verhalen downloaden.

De gehele verhalenbundel is te bestellen via uitgeverij de Graaff

Bijlagen