Informele zorg rond dementie

Informele zorg rond dementie

In Nederland lijden ruim 270.000 mensen aan dementie. Een steeds groter deel blijft thuis wonen, vaak met een naaste als mantelzorger. Dit vraagt veel van mantelzorgers én van sociale professionals. Het HU-lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning heeft nu een e-learning module ontwikkeld die sociale professionals vaardigheden leert waarmee ze beter kunnen samenwerken met en steun bieden aan mantelzorgers van mensen met dementie.

Deze e-learning is bedoeld voor studenten en professionals die op mbo- niveau (niveau 3 en 4) of op hbo- niveau (niveau 6) een opleiding volgen, of werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn.