Een quickscan naar drijfveren van informele zorgers

Een quickscan naar drijfveren van informele zorgers

Wat zijn de motieven, waarden en normen van naasten en mantelzorgers? Zij nemen de positie in van informele zorgers vanwege de band die er is met degene die een aandoening heeft (opgelopen). Zij zorgen ervoor dat anderen betrokken zijn, blijven of worden, waaronder de vrijwilligers die hun tijd en energie gebruiken om een handje te helpen. Het betrekken van anderen is een taak waarin geduld, betrokkenheid en geloof in het goede verloop, hand in hand gaan met het behouden van goede relaties met familie, vrienden, vrijwilligers en niet te vergeten de professionals. Met hen moeten zij de handen ineenslaan en gericht zijn op goede afstemming, samenwerking en dialoog. Niet alleen voor degene die leeft met de aandoening, maar ook voor henzelf. Om het vol te houden, het fijn te hebben, een eigen leven te behouden. Hoe doen zij dat toch, wat zijn hun drijfveren en wat helpt hen bij het volhouden op lange termijn? Met die bril, vanuit het perspectief van de informele zorgers, zetten we deze vragenlijst op.

Bijlagen