Effectief werken aan de afbouw van delinquent gedrag. Wat kan ik doen?

Effectief werken aan de afbouw van delinquent gedrag. Wat kan ik doen?

Reclasseringswerkers werken dagelijks met mensen die veroordeeld zijn voor een delict. Hun inspanningen zijn gericht op het voorkomen van recidive. De vragen die daarbij centraal staan zijn: Wat kan ik doen om cliënten te begeleiden bij het realiseren van een delictvrij bestaan? En hoe kan ik bijdragen aan het voorkomen van nieuwe slachtoffers?

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht heeft in een uitgebreid en systematisch literatuuronderzoek op een rij gezet welke wetenschappelijke kennis er is over effectief begeleiden van cliënten in reclasseringstoezicht. Veel van de gevonden werkwijzen zijn ook relevant voor sociale professionals in andere organisaties die werken met (ex)-delinquenten.

Het onderzoek levert een overzicht op van effectieve werkwijzen.

Bijlagen