Evaluatie Peer Support Groep

Evaluatie Peer Support Groep

Binnen de nieuwe opleiding Social Work van de Hogeschool Utrecht is gehoor gegeven aan de toenemende wens van studenten om meer te kunnen doen met eigen ervaringen met psychische kwetsbaarheid. Deze wens is onder meer vertaald in een peersupportgroep voor en door studenten, die in de periode maart t/m juni 2018 in een eerste, en van maart t/m juni 2019, in een tweede pilot werd uitgevoerd. Beide pilots kwamen voort uit een samenwerking tussen de opleiding Social Work, het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning en het Enik Recovery College van Lister. De pilots vonden zodoende ook plaats in het kader van de programmalijn ‘Kracht van ervaringskennis’ van het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning. De opgedane inzichten worden gebruikt om in de brede bachelor Social Work de leerlijn ervaringskennis verder te ontwikkelen, alsmede vormen van peer support aan te bieden waar studenten –wellicht ook in de toekomst HU breed- gebruik van kunnen maken. Hogeschool Utrecht heeft sinds dit jaar ook een Studenten Support centrum en een Taskforce Studentenwelzijn, met wie de huidige bevindingen ook besproken zullen worden.

Download hieronder het rapport over

Bijlagen