Formele en informele hulp en ondersteuning

Formele en informele hulp en ondersteuning

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de hulp aan jongeren en gezinnen. Ze werken vaak samen met betaalde hulpverleners. Wat is er nodig om dit goed te laten verlopen? Wie neemt welke rol op zich? Het lectoraat Jeugd (HU) onderzocht dit in drie Utrechtse jeugdregio’s.

Het onderzoek had tot doel om:

  • te achterhalen wat gezinnen, jongeren, vrijwilligers en betaalde krachten vinden van de combinatie vrijwillige en betaalde hulp;
  • te bepalen welke vaardigheden betaalde hulpverleners moeten hebben om goed te kunnen samenwerken met vrijwilligers.

Lees hieronder de bevindingen.

Bijlagen