Gemengd wonen met statushouders: meer dan wonen alleen

Gemengd wonen met statushouders: meer dan wonen alleen

Gemengde woonprojecten zijn woonvormen “waarin verschillende groepen mensen doelbewust samenwonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen” (Davelaar e.a., 2018). Er is daarbij steeds sprake van een georganiseerd verband.
Deze vorm van huisvesting is de laatste jaren populair geworden vanwege het tekort aan sociale huurwoningen voor starters en de vraag naar woningen voor allerlei groepen met (tijdelijke en) urgente woonbehoeften, zoals erkende vluchtelingen (statushouders).

Woningcorporatie Stadgenoot is, na een korte voorbereidingsperiode, eind 2018 gestart met het gemengd wonen project Stek-Oost op een voormalig terrein van voetbalvereniging Zeeburgia (eigendom van de gemeente) in het stadsdeel Oost.

Op verzoek van Stadgenoot hebben Verwey-Jonker Instituut en Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie, onderzoek gedaan naar de ervaringen van bewoners en beroepskrachten betrokken bij de Stek-projecten. Doel van deze tussentijdse evaluatie was om op basis van deze ervaringen vast te stellen welke lessen getrokken kunnen worden over de opzet, het proces van totstandkoming en de werking van de sociale infrastructuur van de woonprojecten. Dit met het oog op eventuele verbetering van de Stek-projecten en op mogelijke toekomstige gemengd-wonen projecten van Stadgenoot. In het bijzonder is in het onderzoek gekeken naar het bereiken van de (sociale en integratie) doelen achter de projecten en of en in hoeverre de Stek-projecten hieraan bijdragen. Het onderzoek besteedde daarbij veel aandacht aan de aanpak ter bevordering van sociale contacten en/of het ontstaan van een community.

Download hieronder het rapport.

 

Bijlagen