Handboek mediation in strafzaken

Handboek mediation in strafzaken

In een tijd van grote maatschappelijke veranderingen in het sociale en juridische domein, waarbij zelfredzaamheid en oplossingsgerichtheid centraal staan, worden professionals uitgedaagd om hun bijdrage te leveren aan effectieve en rechtvaardige oplossingen. Bij afhandeling van strafzaken wordt in toenemende
mate gezocht naar oplossingen die niet alleen recht doen aan het aangedane leed, maar waarin ook naar de toekomst wordt gekeken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat slachtoffers zich gehoord en erkend voelen en dat herstel kan plaatsvinden? Hoe kunnen we voorkomen dat delictgedrag zich herhaalt? Het herstelrecht, en ook de ontwikkelingen binnen het herstelrecht, zoals mediation in strafzaken, sluiten hierop aan.
In een groeiend aantal strafzaken wordt mediation tussen verdachten/daders en slachtoffers ingezet. De professional die de mediation begeleidt, de mediator in strafzaken, moet van vele markten thuis zijn. Dit boek beoogt een bijdrage te leveren aan de kennisvergroting en kennisverbreding van de mediator in strafzaken.

Bijlagen