Handboek Proactieve Integrale Ouderenzorg Utrecht – Om U 3.0

Handboek Proactieve Integrale Ouderenzorg Utrecht – Om U 3.0

“Ouderen die veel zorg nodig hebben kunnen dankzij goede ondersteuning en zorg aan huis, langer zelfstandig thuis blijven wonen”. Dat is de gezamenlijke doelstelling van alle betrokken partners in medisch en sociaal domein evenals de ouderen, gemeente en zorgverzekeraar. Welbevinden en eigen regie van de oudere staan hierin centraal. Om dit te realiseren, zijn de huisartsenpraktijken, ouderen en organisaties uit het medisch en het sociaal domein in de regio Utrecht tot één integraal ouderenzorgmodel gekomen: Proactieve Integrale Ouderenzorg, oftewel Om U 3.0.

Dit handboek bevat praktische hulpmiddelen voor professionals uit de verschillende domeinen en ouderen.

Download hieronder het handboek

Bijlagen