Bouwstenen ontwikkeling sociale wijkteams

Bouwstenen ontwikkeling sociale wijkteams

Het sociale team is een nieuwe organisatievorm voor werken in de eerste lijn. Dit instrument is een handreiking voor de inrichting van een dergelijk team. Het biedt een overzicht van kernvragen en keuzemogelijkheden.

Bijlagen