Profiel informele zorg

Profiel informele zorg

Mensen met hersenletsel ondervinden vaak complexe problemen in het dagelijks leven. De problemen op de verschillende functiegebieden en leefterreinen beïnvloeden en versterken elkaar. Mantelzorgers van deze groep mensen hebben de taak de zorg voor lange tijd vol te houden. Daarvoor kunnen ze wel wat ondersteuning gebruiken, van hun eigen netwerk maar ook van sociale professionals.

Maar wat moeten professionals weten en kunnen wanneer ze met mantelzorgers, naasten en vrijwilligers (informele zorgers) van mensen met NAH werken? Meestal kunnen sociale professionals met generalistische competenties voldoen maar vaak ook zijn specialistische competenties nodig. In deze handreiking wordt in hoofdlijnen beschreven waaruit de ondersteuning aan informele zorg tenminste zou moeten bestaan. Naast een handreiking levert dit Profiel Informele Zorg ook een bijdrage aan het opleiden van startbekwame sociale professionals.

Bijlagen