Voorbij de spilzorger

Voorbij de spilzorger

De spilzorger noemen we de mantelzorger die een centrale rol speelt in de zorg en participatie van de persoon met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze persoon levert niet alleen zorg en ondersteuning maar is ook de poort naar de sociale omgeving en naar (maatschappelijke en/of zingevende) activiteiten. Wanneer deze persoon kortdurend, langdurend of helemaal wegvalt, kan het bestaan van degene met de beperking op losse schroeven komen te staan.

Om bespreekbaar te maken wat er zou moeten gebeuren als de spilzorger verminderd inzetbaar is of weg zou vallen, hebben we deze handreiking opgesteld. Het beoogt een handvat te bieden voor het gesprek van de professional met de spilzorger bij het bespreken van de keuzes en oplossingen. Er komen ethisch, praktische en financiële aspecten aan de orde.

Bijlagen