Integrale hulp MBO-studenten met psychische problemen in Utrecht

Integrale hulp MBO-studenten met psychische problemen in Utrecht

MBO Utrecht Academie Welzijn (niveau 3 en 4) en de Utrechtse buurtteamorganisatie Lokalis wilden komen tot een samenhangende aanpak voor MBO-studenten met psychische problemen, gericht op inclusie en het voorkomen van uitval. Terwijl op casusniveau de samenwerking werd opgepakt, behoefde de ontwikkeling en structurele versterking van een samenhangende aanpak op schoolniveau nog verbetering.

Het uiteindelijke doel van dit project was het ontwikkelen en bestendigen van een integrale en effectieve werkwijze voor de begeleiding en ondersteuning van MBO-studenten met psychische problemen. De werkwijze gaat uit van hun eigen mogelijkheden en wensen en is gericht op het voorkomen van schooluitval, de-stigmatisering en het vergroten van hun kans op arbeidsdeelname en maatschappelijke participatie van deze jongeren (middels Begeleid Leren en Begeleid Werken)

Bijlagen