Mediation in strafzaken: geborgd in kwaliteit

Mediation in strafzaken: geborgd in kwaliteit

In een tijd van grote maatschappelijke veranderingen in het sociale en juridische domein, waarbij zelfredzaamheid en oplossingsgerichtheid centraal staan, worden professionals uitgedaagd om hun bijdrage te leveren aan effectieve en rechtvaardige oplossingen. Het herstelrecht, en ook de ontwikkelingen binnen het herstelrecht, zoals mediation in strafzaken, sluiten hierop aan.
Tijdens het twee jaar durend project ’Mediation in strafzaken: geborgd in kwaliteit’ uitgevoerd door de lectoraten ‘Toegang tot het Recht’ en ‘Werken in Justitieel kader’ van Hogeschool Utrecht is onderzoek gedaan naar de kwaliteitseisen waaraan een mediator in strafzaken moet voldoen.

Zie hieronder de eindrapportage.

Bijlagen