youRight

youRight

Nederland heeft in juli 2016 het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Daarmee heeft Nederland zich gecommitteerd aan de inhoud en het streven van dit VN-verdrag. Namelijk het streven naar een inclusieve samenleving. Door de ratificatie is het tevens wettelijk bindend geworden. De te zetten stap nu is het implementeren van het VN-verdrag. Dat is een taak van de landelijke en lokale overheid, het onderwijs, de praktijk enzovoorts.

Om tot implementatie over te gaan is kennis van de inhoud van het VN-verdrag onontbeerlijk. Immers, je moet wel weten wat dat streven inhoudt en wat het vergt voor al die partijen die een verantwoordelijkheid hebben in de implementatie van het VN-verdrag.

Hiervoor is een spel ontwikkeld met als titel youRight bedoeld voor studenten MBO niveau 4 Zorg & Welzijn, HBO studenten Zorg & Welzijn (sociaal werk), sociaal werkers, beleidsmakers op gemeenteniveau, vertegenwoordigers van zorgorganisaties in psychiatrie, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en instanties die ondersteuning bieden aan mensen met een zintuiglijke beperking.

Meer informatie
Contactpersoon: jeroen.knevel@hu.nl