Zoeken naar zorg

Zoeken naar zorg

Deze werkvorm en het bijbehorende materiaal kan binnen diverse modulen ingezet worden. Door spel en casuistiekbespreking krijgen professionals, docenten en studenten social work inzicht in wet- en regelgeving van de AWBZ en Wmo ten behoeve van de Wmo-doelstelling zelfredzaamheid en participatie van de (kwetsbare) burger. Het lesmateriaal bestaat uit een spel en een handleiding met de ‘spelregels’.

Bijlagen