Ontwikkeltafel Onderwijs en zorg vinden elkaar!

Ontwikkeltafel Onderwijs en zorg vinden elkaar!

Het idee om een ontwikkeltafel over de samenwerking tussen zorg en onderwijs te starten op het gebied van geweld in gezinnen, ontstond bij de voorbereiding van een workshop voor het tweede congres ‘geweld in gezinnen’ van het Kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS). Tijdens de workshop is er een eerste uitwisseling geweest van ervaringen van medewerkers uit de zorg en uit het onderwijs over hun samenwerking. Er is er toen besproken welke vragen en concerns er leven in de praktijk maar ook welke goede voorbeelden er zijn van samenwerking.

Er kwamen vragen naar voren over hoe je in gesprek kunt komen en blijven met het gezinnen, over wat  de behoefte van de kinderen en ouders zijn en hoe de samenwerking tussen onderwijs en zorg verloopt. Eén van de concerns is het gebrek aan visie over de samenwerking met ouders en kinderen. Er wordt vooral ‘over’ in plaats van ‘met’ ouders en kinderen gesproken. Uit de gesprekken in de workshop kwam naar voren dat de samenwerking tussen onderwijs en zorg veel beter zou kunnen zijn. Naast een aantal ontwikkelpunten zoals de samenwerking in de wijk en verbetering van de communicatie werd ook een voorbeeld van goede samenwerking besproken, de schoolconsulent. Dit is een zorgmedewerker die gekoppeld is aan verschillende basisscholen.

Om een antwoord te vinden op de vragen die gesteld zijn en de concerns die er leven en om meer goede voorbeelden van samenwerking te verzamelen is er besloten om een ontwikkeltafel te starten met deelnemers aan de workshop en andere geïnteresseerden.

In januari 2018 is de ontwikkeltafel ‘Onderwijs en zorg vinden elkaar!’ van start gegaan met deelnemers uit diverse instellingen voor zorg (GGD, wijkteams, SAVE, Veilig Thuis) en onderwijs (basisonderwijs en ROC) en met een beleidsmedewerker van een gemeente. De deelnemers aan de ontwikkeltafel hebben zich gericht op de samenwerking tussen zorg en onderwijs op het gebied van geweld in gezinnen.

Download hieronder het verslag

Bijlagen