Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact

Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact

In de afgelopen jaren is het aantal sociale ondernemingen wereldwijd sterk gegroeid. Sociale ondernemingen zoeken naar nieuwe, economisch duurzame manieren om structurele maatschappelijke problemen aan te pakken die vaak buiten de directe aandacht en doelstellingen van de publieke en private sector vallen. Sociale ondernemingen zijn in de eerste plaats missiegedreven, waarbij winst geen doel op zich is maar een middel om sociale impact te creëren met betrekking tot een specifiek maatschappelijk probleem.

De aanleiding voor dit onderzoek vormde het feit dat veel sociale ondernemingen, ondanks hun groeiambities, er nog onvoldoende in slagen om wat betreft hun maatschappelijke impact het lokale niveau te overstijgen. Het effectief realiseren van meervoudige waarde —sociaal en economisch— is niet eenvoudig. Zo hebben sociale ondernemingen over het algemeen te maken met een grotere verscheidenheid aan belanghebbenden, waardoor de activiteiten niet altijd even consistent zijn en doelstellingen soms zelfs met elkaar in strijd lijken.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden van maart 2017 tot en met juni 2019, en had twee doelen. Het eerste doel was nieuwe kennis ontwikkelen ten aanzien van de belemmerende factoren bij het opschalen van sociale ondernemingen — in het bijzonder sociale ondernemingen die zich richten op het vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het tweede doel was om effectieve methoden te ontwikkelen om deze belemmeringen aan te pakken en zo meer maatschappelijke impact te kunnen realiseren.

Lees hieronder de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Bijlagen