Burennetwerk Utrecht Zuid

Burennetwerk Utrecht Zuid

Burennetwerk Utrecht Zuid is een netwerk van wijkbewoners die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Het omvat de wijken Hoograven, Rotsoord, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Lunetten. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders.  Vraag en aanbod worden door ‘matchmakers’ van Burennetwerk Utrecht Zuid bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een matchmaker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte hulpvraag. Beiden weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

Innovatieve waarde

Het online matchingssysteem, de app HiP, waarop je makkelijk aan kunt geven welke hulp je nodig hebt of welke hulp je kunt bieden. Dit kan per keer, maar ook voor terugkerende activiteiten.

Meer informatie

https://burennetwerkutrechtzuid.nl/home.html