Begrippenkader t.b.v. het onderzoeksproject Gevolgen transitie AWBZ naar WMO

Begrippenkader t.b.v. het onderzoeksproject Gevolgen transitie AWBZ naar WMO

In deze literatuurstudie worden de centrale begrippen uit dit onderzoek naar de gevolgen van de transitie AWBZ verder uitgewerkt: wat verstaan wij onder de centrale begrippen, welke relaties veronderstellen we tussen deze begrippen en wat is reeds bekend over de wijze waarop deze begrippen in de onderzoekspraktijk worden geoperationaliseerd?

Bijlagen