Een gastvrij onthaal in de wijk voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Een gastvrij onthaal in de wijk voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Wijk en Psychiatrie is een initiatief van Stichting Welzijn Amersfoort (SWA). In het kader van de Wmo werkplaats Utrecht, vond onderzoek plaats naar de methode WeP in de periode juni 2010 – november 2012. Hieronder valt ook het deelproject NaHNu, waarbij specifiek gezocht is naar overeenkomsten en verschillen van de werkwijze bij de verbreding naar andere doelgroepen. In 2011 ging Stichting Welzijn Amersfoort1 (SWA) van start met NaHNu, een project dat zich specifiek richt op mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NaH). Dit idee kwam tot stand vanuit een gezamenlijk initiatief van Stichting Boogh2, Paraplu Utrecht3 en Stichting Welzijn Amersfoort
(SWA). Zij constateerden een gebrek aan aansluiting in de wijk voor met name mensen die een licht opgelopen letsel hebben.

Bijlagen