Goede buren – Lessen uit gemengde woonprojecten in Utrecht

Goede buren – Lessen uit gemengde woonprojecten in Utrecht

De belangstelling voor gemengd wonen is groot. Gemengd wonen definiëren wij als woonprojecten waarin verschillende groepen mensen doelbewust samen wonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Het kan hierbij gaan om reguliere huurders met ex-dak- en -thuislozen, studenten met jongeren met een licht verstandelijke beperking, werkende jongeren met mensen met een psychische kwetsbaarheid of juist een waaier aan doelgroepen door elkaar waaronder ook ouderen en vluchtelingen. In de kern gaat het om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn.

De overkoepelende onderzoeksvraag in deze rapportage luidde: Welke lessen kunnen er worden getrokken uit vijf Utrechtse projecten voor gemengd wonen en enkele referentieprojecten? Wat zijn positieve ervaringen binnen gemengde woonvormen en hoe kunnen die worden versterkt? Wat zijn negatieve ervaringen en hoe kan daarmee worden omgegaan?

Bijlagen