Langer zelfstandig thuiswonen met ernstige beperkingen

Langer zelfstandig thuiswonen met ernstige beperkingen

Langer zelfstandig thuis wonen raakt aan veel thema’s. Alleen zorg en ondersteuning thuis is niet genoeg. Ook bijvoorbeeld de ondersteuning van de mantelzorger, de geschiktheid van de woning en woonomgeving, en de vervoermogelijkheden zijn van groot belang om langer thuis wonen mogelijk te maken. Dit onderzoek brengt de
ervaringen van inwoners en mantelzorgers rondom de verschillende terreinen in beeld.

Bijlagen