Licht en lucht. Improviserend samenwerken in de buurt

Licht en lucht. Improviserend samenwerken in de buurt

In maart 2014 ontstond de behoefte bij Buurtteams en Sociaal Makelaars om met elkaar in
gesprek te gaan over samenwerking in de buurt ten gunste van bewoners en cliënten. Op
verzoek van Buurtteam sociaal Overvecht Spoorzoom en Wijk&co werd de WMO werkplaats van het
Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht (HU) gevraagd om ondersteuning te bieden bij het verkennen van de samenwerking tussen buurtteams sociaal, jeugd en sociaal makelaars. Met het oog op januari 2015, waarbij nog meer buurtteams sociaal via de nieuwe buurtteam organisaties Incluzio en Lokalis van start
zullen gaan. Dit gaf de ontwikkelwerkplaats ook het karakter van een pilot.

Bijlagen