Mantelzorgbeleid door gemeenten

Mantelzorgbeleid door gemeenten

Gemeenten hebben de taak om mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorg en zorg, ondersteuning en hulp door het netwerk zorgt ervoor dat mensen fijner en langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Mensen met een beperking en ouderen willen graag zo zelfstandig mogelijk (blijven) wonen. De overheid stimuleert dit met haar beleid. In dit kennisdossier staat beschreven wat gemeenten kunnen doen om mantelzorg te ondersteunen en te stimuleren.

Bijlagen