Samenwerking tussen professional en vrijwilliger, last of kans?

Samenwerking tussen professional en vrijwilliger, last of kans?

In dit rapport wordt de nieuwe rol van de sociale professional beschreven in relatie tot het samenwerken met vrijwilligers. Deze samenwerking is belangrijker geworden, vanwege de ingrijpende beleidswijziging van de overheid, die nu uitgaat van (meer) vrijwillige inzet op allerlei gebieden van zorg en welzijn.

Bijlagen