Schuldhulpverlening en dreigende huisuitzetting

Schuldhulpverlening en dreigende huisuitzetting

Door de economische crisis krijgen meer mensen te maken met een terugval in inkomen en nemen hun
geldzorgen toe. Steeds meer mensen doen een beroep op schuldhulpverlening. Het blijkt niet altijd
makkelijk om een schuldhulpverleningstraject succesvol af te ronden of om op langere termijn
schuldenvrij te blijven. De landelijke trend bij de schuldhulpverlening is dat het slagingspercentage daalt
en het aantal uitvallers toeneemt. Dit is niet alleen vervelend voor de betrokken schuldenaars,
schuldeisers en schuldhulpverleners, maar het vormt ook een maatschappelijk probleem. Uitval in de
schuldhulpverlening en de neveneffecten hiervan – zoals huisuitzettingen – brengen hoge kosten met zich
mee. Het is dus van belang dat mensen met schulden hulp krijgen en dat die hulp ook resultaten oplevert.
De Gemeente Utrecht heeft het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht gevraagd een
onderzoek uit te voeren naar mensen met problematische (huur)schulden. We deden dit onderzoek
binnen het kader van de WMO-Werkplaats. Er zijn twee groepen onderzocht: uitvallers bij de Kredietbank
Utrecht en mensen die in het project Voorkom Huisuitzetting! zijn opgenomen. Op basis van dit
onderzoek naar deze twee complexe klantengroepen ontwikkelt het Kenniscentrum Sociale Innovatie een
aanbod voor deskundigheidsbevordering voor (schuld)hulpverleners.

Voor u ligt nu het verslag van het onderzoeksgedeelte. Het geeft een beeld van de achtergronden bij
uitval in de schuldhulpverlening en laat ook zien hoe begeleiding aan mensen met huurschuld succesvol
kan worden vormgegeven.

Bijlagen