Voorbij de transitie

Voorbij de transitie

Dit is een rapportage van het onderzoek ‘Transitie van AWBZ naar Wmo’. Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Wmo werkplaats Utrecht. In dit onderzoek staat de vraag centraal wat de gevolgen zijn van de transitie voor mensen die voorheen extramurale begeleiding uit de AWBZ ontvingen.
Het behandelt de gevolgen van de transitie van extramurale begeleiding naar de Wmo ten aanzien van zelfredzaamheid, participatie en sociaal isolement.

Bijlagen