Vroegsignalering bij (kwetsbare) ouderen

Vroegsignalering bij (kwetsbare) ouderen

Door vroegsignalering kunnen zorg en ondersteuning worden ingezet. Hiermee worden problemen  opgelost, uitgesteld of voorkomen. Hierdoor kunnen ouderen mogelijk langer zelfstandig functioneren en
wonen. Belangrijk is dat verschillende zorg- en hulpverleners die zich bezighouden met vroegsignalering samenwerken. Eerder onderzoek liet zien dat dit nog niet altijd goed van de grond komt. In deze factsheet geven
we aanknopingspunten voor het verbeteren van samenwerking.

Bijlagen