Reflectiewijzer

Reflectiewijzer

Als jeugdprofessional leer je door regelmatig op je ervaringen te reflecteren.
Voor die reflectie bewandel je een pad waarop je jezelf allerlei vragen kunt stellen.
De antwoorden die je vindt, verrijken je inzicht en maken je een evenwichtiger professional.

De reflectiewijzer is in eerste instantie gemaakt voor (aankomend) professionals die in het jeugddomein werken. Deze weergave van het reflectieproces is echter ook prima bruikbaar voor (aankomend) professionals in andere sectoren.
De powerpointpresentatie kun je gebruiken om professionals of studenten stapsgewijs mee te nemen in de reflectiewijzer.

Bijlagen