Samen voor lokaal maatwerk

Samen voor lokaal maatwerk

Van 1 januari 2017 tot juni 2018 heeft de pilot Begeleiden Nieuwe Stijl plaatsgevonden in de gemeente Wijk bij Duurstede. Doel van de pilot was het vereenvoudigen van de indicatiestelling en een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen voor de dienstverlening aan burgers met een gespecialiseerde begeleidingsbehoefte. Initiatiefnemers zijn een drietal zorgaanbieders in Wijk bij Duurstede (Kwintes, Abrona en Vitras) en Stichting Binding, de welzijnsorganisatie van Wijk bij Duurstede.
De ruggengraat van de nieuwe werkwijze is de vorming van een team dat gebiedsgericht werkt. Het team biedt ondersteuning aan inwoners van Wijk bij Duurstede die specialistische onder-steuning nodig hebben. Het team Vakwerk(t) krijgt de ondersteuningsvragen binnen via Loket Wijk. Op het moment dat een verzoek om ondersteuning binnenkomt bij Loket Wijk voert een consulent van Loket Wijk als eerste een keukentafelgesprek om kennis te maken en de ondersteuningsvraag te bespreken. Na het afgeven van een indicatie wordt het ondersteunings-verzoek doorgezet naar het team VAKwerk(t) dat een geïntegreerd aanpak vanuit de vier deelnemende zorgaanbieders biedt. De consulent van Loket Wijk blijft casushouder, ook als het team Vakwerk(t) begeleiding gaat geven.
Het kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht is gevraagd de pilot te monitoren. Doelstelling van de monitor is enerzijds om inzicht te geven in de opbrengsten van de pilot en anderzijds om informatie te genereren die gebruikt kan worden om waar nodig de nieuwe werkwijze bij te stellen. Van december 2016 tot juni 2018 hebben diverse onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden. Deze rapportage beschrijft de aanpak en de uitkomsten van het onderzoek.

Bijlagen