Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van verborgen armoede: een tussenstand

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van verborgen armoede: een tussenstand

Armoede zien, het durven te bespreken en er iets mee te doen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend.
Met dit project ontwikkelen we een werkwijze voor vrijwilligers en professionals voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van processen en structuren die tot (verborgen) armoede leiden of die bestendigen.
De werkwijze moet professionals en vrijwilligers houvast bieden om van betekenis te zijn voor mensen in armoede. Vanuit wat degene in armoede kan en wil, zo mogelijk met het netwerk.

Hieronder vindt u een podcast en bovenaan de pagina een infographic met een samenvatting van de podcast.
In deze podcast zijn inwoners, professionals en vrijwilligers met elkaar in gesprek over het onderzoek ‘Signaleren,  bespreken en doorbreken van verborgen armoede’. Ze vertellen over de meerwaarde van de tweejarige samenwerking en de inzichten die ze opdeden.