Slepend en soms ook slopend

Slepend en soms ook slopend

In de eerste maanden van 2020 verspreidde het coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakte zich zodanig, dat er sprake was van een pandemie.
Maatregelen, waaronder het zoveel mogelijk thuiswerken en later het sluiten van scholen, hadden grote invloed op het dagelijks leven.

De virusuitbraak en de maatregelen om die in te dammen, confronteert gezinnen met heel nieuwe uitdagingen. Door een beperking van hun sociale omgeving en fysieke leefruimte, zijn gezinnen noodgedwongen op zichzelf aangewezen. Ze zijn meer beperkt tot hun eigen woning en moeten (thuis)werk, thuisonderwijs en zorgtaken combineren. Ook kunnen er onzekerheden zijn over bijvoorbeeld gezondheid, werk- en financiële situatie en de maatschappelijke impact. Met dit onderzoek werd onderzocht hoe gezinnen omgaan met de uitdagingen in deze coronatijd en hoe ze de inbreuk op hun normale leefomstandigheden ervaren. Op basis van die ervaringen worden conclusies en aandachtspunten geformuleerd voor de ondersteuning van gezinnen.

Bijlagen