Sociaal netwerk, mensen werk!

Sociaal netwerk, mensen werk!

Zowel in beleid als in de praktijk wordt het ‘sociaal netwerk’ vaak als oplossing aangedragen voor verschillende maatschappelijke vraagstukken rondom participatie en inclusie. Helaas wordt het sociaal netwerk veelal instrumenteel benaderd: wie is er in het netwerk aanwezig? Wie kan welke taken doen en ‘ingezet’ worden? Er wordt minder gekeken naar menselijke relaties en meer naar leveranciers van taken. Wij staan een relationele benadering voor: de relatie staat centraal in plaats van de te leveren taken. Voor gemeenten is het van belang om een visie te hebben op de waarde van sociale netwerken die de relatie voorop stelt en oog heeft voor de dilemma’s die hierbij in de praktijk spelen.

Bijlagen