Sportvrienden

Sportvrienden

‘Sportvrienden’ is een initiatief van stichting Onthemove. Onthemove ziet zichzelf als “de pedagogische schakel tussen jeugdzorg en sport(verenigingen)”. Zij willen jongeren met jeugdhulp stimuleren om te gaan sporten: “…jongeren uit de behandelkamer halen en op een andere locatie helpen met hun situatie” (Onthemove, z.d.). Tijdens gesprekken vanuit Onthemove met jeugdprofessionals kwam naar voren dat de jongeren waarmee zij werken minder dan andere jongeren deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld sport en bewegen. Uit deze gesprekken bleek verder dat het jongeren met jeugdhulp vaak ontbreekt aan een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en een gezonde dosis eigenwaarde. Hierdoor zijn zij vaak in situaties beland of belanden zij nog steeds in situaties waarin dwang, manipulatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag zijn.

Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van jeugdigen met jeugdhulp, en daarmee (de kansen op) een positieve maatschappelijke participatie vergroten. Daarbij ligt ook een belangrijke opdracht in het laagdrempelig maken van de zorg voor de jeugd door te zorgen dat jongeren met jeugdhulp, naast contact met hulpverleners, ook verbinding hebben met een ‘belangrijke ander’ buiten de jeugdhulp en midden in de samenleving. ‘Sportvrienden’ kan een sleutelrol spelen in het vergroten van sportparticipatie, de drempel verlagen om lid te worden van een reguliere sportclub, en laagdrempelige en informele ondersteuning bieden door inzet van een ‘belangrijke ander’ in het leven van de jongere.

Download hieronder de publicatie over het project Sportvrienden

 

Bijlagen