Startbaan. Samen werk maken van de persoonsgerichte aanpak rond jongeren en jongvolwassenen

Startbaan. Samen werk maken van de persoonsgerichte aanpak rond jongeren en jongvolwassenen

Jongeren en jongvolwassenen (16-27 jaar) met problemen op meerdere leefgebieden en politie- en justitiecontacten vormen voor gemeenten een complexe groep. Werken met deze doelgroep vraagt veel van professionals, omdat zij vaak moeilijk te bereiken en te motiveren zijn. Daarbij komt dat gemeentelijke professionals veelal niet specifiek zijn opgeleid om met deze complexe problematiek om te gaan. Ook dienen betrokken professionals zich aan veel en soms tegenstrijdige regels te houden.

Samen met de gemeenten Hilversum, Veenendaal, Wijk bij Duurstede & Zeist heeft het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht in de periode juni 2018 – juni 2020 onderzoek gedaan naar de integrale samenwerking tussen professionals voor deze complexe doelgroep.
Het doel was om de integrale samenwerking te verstevigen, zodat deze jongvolwassenen een betere kans op een toekomst geboden wordt. In dit document worden de bevindingen en producten gepresenteerd.

Bijlagen