Trainerskracht

Trainerskracht

Bij dit project worden deelnemers met passie voor sport, maar met problemen op andere leefgebieden opgeleid als trainer. Het doel is dat deelnemende jongeren een groei doormaken op andere leefgebieden, zoals school of werk.

Deze rapportage is bedoeld om te laten zien hoe Trainerskracht zich als project heeft ontwikkeld. Het betreft een exemplarische studie, waarin wordt besproken wat vermoedelijk werkzame elementen zijn en hoe Trainerskracht een project is met verschillende spanningsvelden. Hierin krijgt Trainerskracht de rol van een voorbeeld voor andere projecten en organisaties die zich bezig houden met sociale activering en talentontwikkeling van (kwetsbare) jongeren.

Bijlagen