Transformeren doe je samen – de Utrechtse jeugdregio’s in beeld

Transformeren doe je samen – de Utrechtse jeugdregio’s in beeld

Sinds de transitie van het jeugddomein in 2015 zijn we als gemeenten de verantwoordelijkheid aangegaan om alle kinderen, jongeren en gezinnen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Wij hebben gewerkt aan nieuwe
vormen van samenwerking tussen hulpverleners, onderwijsinstellingen en vrijwilligersorganisaties. Regionale samenwerking is hierin ook ontzettend belangrijk gebleken. We zijn aan de slag gegaan met nieuwe werkwijzen,
samenwerkingsverbanden en een andere inzet van bestaande mogelijkheden. Dat was een fikse opgave en er is door alle betrokkenen veel inzet voor geleverd.

In dit boekje zetten we een paar sprekende praktijkvoorbeelden op een rij. Daarmee kunnen we anderen buiten onze gemeente of regio inspireren en informeren en brengen we tegelijk voor onszelf in beeld wat de inspanningen van de afgelopen jaren ons hebben gebracht.

Bijlagen