Wat werkt bij een budgetcursus?

Wat werkt bij een budgetcursus?

Een nieuw ontwikkelde budgetcursus, waarin veel aandacht is voor de onderwerpen die cursisten zelf aandragen, zorgt voor meer financiële kennis en vaardigheden en gezonder financieel gedrag. Cursisten geven aan dat het volgen van de cursus meerwaarde voor ze heeft: door het volgen van de cursus hebben zij (meer) financiële vaardigheden, kunnen zij beter omgaan met geld en kunnen zij zich er beter toe zetten om hun geldzaken bij te houden.

In samenwerking met Avres, Werk en Inkomen Lekstroom, de gemeente Zwolle, de Sociale Dienst Drechtsteden en Buurtteams Utrecht hebben het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht en leerstoelgroep Urban Economics van de Wageningen Universiteit de effectiviteit van budgetcursussen onderzocht. Het project is gesubsidieerd door ZonMw.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn twee publicaties verschenen. In het onderzoeksrapport ‘Effectiviteit van de budgetcursus. Onderzoek naar de effecten van twee verschillende budgetcursussen’ leest u meer over de onderzoeksopzet, -methodiek, – analyses en uitkomsten. In de handreiking ‘Wat werkt bij een budgetcursus? Praktische handvatten voor het geven van een budgetcursus’ staan de geleerde lessen beschreven. Hierin komt onder meer aan de orde wat cursisten zeggen dat zij belangrijk vinden, wat de eisen zijn aan een trainer en wat belemmerende factoren zijn bij het geven van een budgetcursus.

Bijlagen