Werken in verbinding

Werken in verbinding

Werken in Verbinding beschrijft hoe je kunt werken met de methodiek van Steunend Relationeel Handelen (SRH). SRH is ontwikkeld om professionals in de GGZ, de Maatschappelijke Opvang en de Verslavingszorg handvatten te bieden om cliƫnten optimaal te ondersteunen bij herstel en kwaliteit van leven. Werken met het SRH houdt concreet in: de ander ondersteunen bij kwaliteit van leven, bij betekenisvolle activiteiten en sociale rollen. Daarbij wordt de basis gevormd door een persoonlijk-professionele samenwerkingsrelatie.

Bij SRH staan vier kernhandelingen centraal, dit zijn:

  • Verbinden: het aangaan van een samenwerking waarbij evenwaardigheid voorop staat.
  • Verstaan: begrijpen wat voor de ander belangrijk is en wat wensen en behoeften zijn.
  • Verzekeren: ondersteuning bieden bij kwetsbaarheid
  • Versterken: van zelfvertrouwen, identiteit, vaardigheden en sociale relaties.

Werken in Verbinding beschrijft hoe -op een methodische wijze- goede zorg en dienstverlening geboden kan worden. Het is een praktisch boek met veel voorbeelden en hulpmiddelen.

https://www.swpbook.com/boek/2224/werken-in-verbinding