Bouwstenen sociale teams

Bouwstenen sociale teams

Wmo-wijzers geven in kort bestek de belangrijkste informatie weer over een thema dat belangrijk is rond de veranderingen in het sociale domein.
Zij zijn gebaseerd op kennis die verzameld is in de Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

Het sociale (wijk)team is een nieuwe organisatievorm voor werken in de eerste lijn. Ten behoeve van de opzet van deze  teams is in de Wmo-werkplaats een bouwstenenmodel ontwikkeld voor de inrichting van deze teams.

Bijlagen