Eenzaamheid en sociaal isolement

Eenzaamheid en sociaal isolement

Wmo-wijzers geven in kort bestek de belangrijkste informatie weer over een thema dat belangrijk is rond de veranderingen in het sociale domein.
Zij zijn gebaseerd op kennis die verzameld is in de Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

Gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement zijn voor veel mensen een taboe. Deze gevoelens komen echter veel voor, zowel bij jongeren als ouderen en binnen alle lagen van de samenleving. Extra risico lopen mensen met een verstandelijke of psychische beperking, ouderen en chronisch zieken. Maar ook maatschappelijke factoren, zoals werkeloosheid en lage inkomsten kunnen leiden tot sociaal isolement en eenzaamheid.

Bijlagen