Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk

Wmo-wijzers geven in kort bestek de belangrijkste informatie weer over een thema dat belangrijk is rond de veranderingen in het sociale domein.
Zij zijn gebaseerd op kennis die verzameld is in de Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

De Kanteling is een metafoor voor de transformatie van werkwijzen die gepaard gaat met de transities in het sociale domein. Zowel burgers als zorgprofessionals worden geacht in hun verwachtingen en taakopvatting te ‘kantelen’; kijk eerst wat je zelf kunt doen of het sociale netwerk voordat een
professionele kracht wordt ingeschakeld.

Bijlagen