Leren kantelen, transformatief leren in een wijkteam

Leren kantelen, transformatief leren in een wijkteam

Wmo-wijzers geven in kort bestek de belangrijkste informatie weer over een thema dat belangrijk is rond de veranderingen in het sociale domein.
Zij zijn gebaseerd op kennis die verzameld is in de Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

Op basis van onze ervaringen in de praktijk hebben we in de Wmo-wijzer Kantelen in de praktijk aangegeven tegen welke vragen en dilemma’s sociale professionals in teams aanlopen wanneer zij gekanteld willen werken. We constateerden dat het simpelweg aanleren van instrumentele vaardigheden van individuele professionals niet voldoende is.

Bijlagen