Moreel beraad in het sociale team

Moreel beraad in het sociale team

Wmo-wijzers geven in kort bestek de belangrijkste informatie weer over een thema dat belangrijk is rond de veranderingen in het sociale domein.
Zij zijn gebaseerd op kennis die verzameld is in de Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

In het sociale domein wordt meer en meer gewerkt met werkwijzen die de morele oordeelsvorming ondersteunen. Werkwijzen die helpen morele kwesties te onderzoeken en het gesprek hierover te voeren. Deze Wmo-wijzer gaat over een voorbeeld van zo’n werkwijze: het ‘moreel beraad’. Wat is het, hoe werkt het, welk doel heeft het? En welke rol kan moreel beraad spelen in sociale teams?

Bijlagen