Wat betreft de kanteling, de betekenis van transitie en transformatie

Wat betreft de kanteling, de betekenis van transitie en transformatie

Wmo-wijzers geven in kort bestek de belangrijkste informatie weer over een thema dat belangrijk is rond de veranderingen in het sociale domein.
Zij zijn gebaseerd op kennis die verzameld is in de Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

Wat houdt de Kanteling precies in? En wat verstaan we onder begrippen als zelfredzaamheid, zelfregie en participatie? Daar gaat deze Wmo-wijzer over.

 

Bijlagen