Digitalisering en Recht

 

Technologie verandert de samenleving. Dit heeft grote impact op de maatschappij. De virtuele en fysieke wereld raken steeds meer met elkaar verweven. Digitalisering beïnvloedt onze beslissingen en ons gedrag. Onder meer social media, (big) data, software platformen en kunstmatige intelligentie bepalen de informatie die we zien en hoe we werken. De HBO-jurist vormt een spil in het web van een verantwoordelijke digitale samenleving.

 

Deze verder gaande digitalisering heeft grote gevolgen voor de juridische beroepspraktijk. Grondrechten staan bijvoorbeeld onder druk en de juridische professional krijgt daar steeds meer en vaker mee te maken. Dit gaat van privacyvraagstukken tot de onafhankelijke rol van die professional. Van het praktisch inzetten van allerlei vormen van technologie tot de grote gevolgen daarvan voor de professional, de omgeving waarin hij werkt en de doelgroep die hij bedient.

 

Ook binnen het Instituut voor Recht van de Hogeschool Utrecht is men zich er terdege van bewust dat de digitalisering grote impact heeft op de samenleving in het algemeen en het werkveld waarvoor wij opleiden in het bijzonder.

 

Slimme technologische oplossingen, maar bijvoorbeeld ook social media veranderen het werk en vereisen ook dat afgestudeerde HBO-juristen en sociaal juridische dienstverleners zodanig worden opgeleid dat ze klaar zijn voor dat werk. Dat besef is er en dit blijkt onder meer uit de oprichting van de Legal Tech Alliantie waarin alle HBO Rechten opleidingen in Nederland participeren en samenwerken. Belangrijk doel daarbij is dat we eenduidig opleiden op dit vlak en, het onderwijs dat wij maken met elkaar delen.

 

Op dit moment wordt binnen HBO Rechten al Legal Tech onderwijs gegeven op diverse plekken. Dat varieert van het leren werken met juridische databanken, tot het in kaart brengen van privacy issues als gevolg van technologisering tot het bouwen van digitale beslisbomen en document assembly (zeg maar: slimme, “zelfdenkende” documenten). Daarnaast werken we nauw samen met het werkveld en enkele aanbieders van slimme softwareoplossingen.

 

In het jaar 2019 zal voor het IvR in kaart worden gebracht wat er nu en in de nabije toekomst op dit digitaliserende vlak – in aanvulling op datgene wat we al aanbieden – nodig is om al onze studenten (nog beter) voor te bereiden op de arbeidsmarkt waarin zij terecht komen.

Martijn Noordermeer, kwartiermaker Digitalisering en Recht.  martijn.noordermeer@hu.nl

 

 

 

 

 

In dit document beschrijven we de visie van het IvR op de rol van digitalisering in het recht en hoe wij daarmee om willen gaan:

IvR Focus op de toekomst